Liga Pro FNTR - Open de Moscovo

DateRCasa v Visitante-
10/18 19:30 - Alexey Afanasyev v Nikolay Zhurba 10-7
10/18 19:09 - Valery Ivanov v Anton Yudin 8-5
10/18 18:30 - Nikolay Zhurba v Valery Ivanov 11-7
10/18 18:00 - Anton Yudin v Aleksej Afanasev 9-11
10/18 17:30 - Valery Ivanov v Anton Yudin 7-5
10/18 17:00 - Nikolay Zhurba v Aleksej Afanasev 8-9
10/18 16:30 - Aleksej Afanasev v Valery Ivanov 10-8
10/18 16:00 - Anton Yudin v Nikolay Zhurba 7-6
10/18 15:36 - Roman Pavlenko v Andrey Sadkov 4-2
10/18 15:24 - Dmitriy Lednov v Andrey Babkin 9-3
10/18 14:30 - Dmitriy Lednov v Roman Pavlenko 0-0
10/18 14:00 - Andrej Babkin v Andrey Sadkov 10-7
10/18 13:30 - Roman Pavlenko v Andrej Babkin 8-8
10/18 13:00 - Dmitriy Lednov v Andrey Sadkov 9-8
10/18 12:30 - Andrey Sadkov v Roman Pavlenko 10-6
10/18 12:04 - Aleksandr Klavdenkov v Ivan Afanasev 10-3
10/18 12:00 - Andrej Babkin v Dmitriy Lednov 5-10
10/18 11:32 - Vladimir Marshalov v Ilya Korogodskii 8-10
10/18 10:30 - Aleksandr Klavdenkov v Ilya Korogodskii 10-7
10/18 10:00 - Vladimir Marshalov v Ivan Afanasev 13-15
10/18 09:30 - Ilya Korogodskii v Vladimir Marshalov 15-16
10/18 09:00 - Aleksandr Klavdenkov v Ivan Afanasev 11-7
10/18 08:30 - Ivan Afanasev v Ilya Korogodskii 10-9
10/18 08:00 - Vladimir Marshalov v Aleksandr Klavdenkov 8-11
10/18 07:30 - Dmitry Osadchiy v Dmitry Korneev 10-8
10/18 07:00 - Vladislav Rachkov v Oleg Kutuzov 5-10
10/18 06:30 - Oleg Kutuzov v Dmitry Korneev 8-11
10/18 06:00 - Dmitry Osadchiy v Vladislav Rachkov 11-5
10/18 05:30 - Dmitry Korneev v Dmitry Osadchiy 7-11
10/18 05:00 - Oleg Kutuzov v Vladislav Rachkov 8-11