Valeriya Yushchenko
Varvara Gracheva
Valeriya Yushchenko   Varvara Gracheva
1 Aces 1
4 Faltas Duplas 2
59 59
1.º Serviço - % Ganha
64 64
100 100
Break Points - % Ganha
67 67

Comments


Events

 • Game 1 - Valeriya Yushchenko - holds to 40
 • Game 2 - Varvara Gracheva - holds to 30
 • Game 3 - Valeriya Yushchenko - holds to 15
 • Game 4 - Valeriya Yushchenko - breaks to 15
 • Game 5 - Valeriya Yushchenko - holds to 30
 • Game 6 - Varvara Gracheva - holds to 30
 • Game 7 - Valeriya Yushchenko - holds to 40
 • Game 8 - Varvara Gracheva - holds to 30
 • Game 9 - Varvara Gracheva - breaks to love
 • Game 10 - Varvara Gracheva - holds to 30
 • Game 11 - Varvara Gracheva - breaks to 30
 • Game 12 - Varvara Gracheva - holds to 15
 • Game 13 - Varvara Gracheva - breaks to love
 • Game 14 - Varvara Gracheva - holds to 30
 • Game 15 - Varvara Gracheva - breaks to love