Valeriya Pogrebnyak
Diana Shevchenko
Valeriya Pogrebnyak   Diana Shevchenko
1 Aces 0
1 Faltas Duplas 5
65 65
1.º Serviço - % Ganha
35 35
100 100
Break Points - % Ganha
0 0

Comments


Events

 • Game 1 - Valeriya Pogrebnyak - holds to 40
 • Game 2 - Valeriya Pogrebnyak - breaks to 40
 • Game 3 - Valeriya Pogrebnyak - holds to love
 • Game 4 - Valeriya Pogrebnyak - breaks to 15
 • Game 5 - Valeriya Pogrebnyak - holds to 15
 • Game 6 - Diana Shevchenko - holds to 30
 • Game 7 - Valeriya Pogrebnyak - holds to love
 • Game 8 - Valeriya Pogrebnyak - breaks to 15
 • Game 9 - Valeriya Pogrebnyak - holds to 15
 • Game 10 - Valeriya Pogrebnyak - breaks to love
 • Game 11 - Valeriya Pogrebnyak - holds to 40
 • Game 12 - Valeriya Pogrebnyak - breaks to 15