Yevhen Khurtak Evgeniy Khurtak

Resultados

Taça Setka 03/04 12:05 - Yevhen Khurtak v Oleksandr Gress W 3-1
Taça Setka 03/04 10:35 - Yevhen Khurtak v Valerii Voloshko W 3-0
Taça Setka 03/04 09:05 - Yevhen Khurtak v Valerii Danchenko L 2-3
Taça Setka 03/04 07:35 - Yevhen Khurtak v Andrii Sydorenko W 3-1
Taça Setka 03/04 06:05 - Yevhen Khurtak v Hennadii Buianover W 3-0
Taça Setka 02/23 12:05 - Yevhen Khurtak v Oleksandr Gress L 0-3
Taça Setka 02/23 10:35 - Yevhen Khurtak v Viktor Syvych W 3-1
Taça Setka 02/23 09:05 - Yevhen Khurtak v Andrii Sydorenko L 2-3
Taça Setka 02/23 07:35 - Yevhen Khurtak v Valerii Voloshko W 3-0
Taça Setka 02/23 06:05 - Yevhen Khurtak v Hennadii Buianover L 1-3
Taça Setka 02/18 12:05 - Yevhen Khurtak v Oleksandr Gress L 0-3
Taça Setka 02/18 10:35 - Yevhen Khurtak v Andrii Sydorenko L 0-3