Pts

1 2 3 4 5
Yaroslav Stepanchuk 8 11 11 7 8
Dmitriy Kim 11 8 8 11 11