Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana   Toledo Toledo

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Casa 0.60 1.00 0.40 1.60 5.00
Fora 0.60 0.80 0.40 1.40 4.40
Total 1.20 1.80 0.80 3.00 9.40
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Casa 0.70 1.10 0.30 1.30 5.30
Fora 0.50 1.00 0.60 1.30 6.20
Total 1.20 2.10 0.90 2.60 11.50

Comments