Corrida 9 - Tokyo City Keiba 2023-01-25 05:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Takara Navy Hideyo Yoneta Yoichi Ando
2 Kalahari Minoru Asakura Taisei Nakahara (1.0)
3 Neo Candy Shin Tachibana Shohei Takahashi
4 Hatchakikoku Hideyo Yoneta Tsubasa Sasagawa
5 Sansan Taiyo Makoto Ichimura Kenji Okamura
6 Iron Lady Takatoshi Takaiwa Yuki Eriguchi
7 Ma Jolie Yutaka Tsujino Ryuji Tatsushiro
8 Spring Beans Kazuya Omiya Hiroshi Chida
9 4 Smart Nektar Hidemitsu Sakai Ryo Novata (1.0)
10 Emmy Blitz Kenji Tsukioka Masaki Segawa
11 Carry Luck Keiyuki Suzuki Sho Yoshii
12 3 Scarlet Honey Takakazu Saso Wada Joji
13 Pierre Montana Kazuo Kashiwagi Niihara Shuma (1.0)
14 Aslan Rally Hitoshi Horie Ryota Sugawara (1.0)
15 2 Justin Dia Katsunori Arayama Taito Mori
16 1 Shimme Krosa Keiji Nakamichi Takayuki Yano