Kozachka Zaporozhye Feminino

Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/30 09:58 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Kiev Basket - Feminino L 54-96
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/30 09:20 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Dynamo NPU Kiev - Feminino L 37-100
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/20 14:00 - Chaika Berdyansk - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 94-71
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/19 21:18 - Chayka Berdyansk - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 94-71
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/15 14:00 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Chayka Berdyansk - Feminino L 73-84
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/09 08:00 - Blyskavky Vinnytsia - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino W 52-72
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/08 12:46 - Blyskavky Vinnytsia - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino W 52-72
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/07 17:00 - Suzirya Rivne - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 82-56
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/03 09:30 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Frankivsk - Feminino L 73-77
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/02 12:07 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Frankivsk - Feminino L 73-77
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 03/01 14:00 - Kozachka Zaporozhye Feminino v SBK Lviv - Feminino L 66-75
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 02/16 18:21 - Frankivsk - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 77-73
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 02/15 14:00 - SBK Lviv - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 67-60
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 02/08 15:00 - Interkhim-Sdyusshor Odessa - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 57-54
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 02/01 15:00 - Dynamo NPU Kiev - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 100-63
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 02/01 11:11 - Kiev Basket - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 110-43
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 01/27 14:30 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Blyskavky Vinnytsia - Feminino L 50-72
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 01/19 09:15 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Interkhim-Sdyusshor Odessa - Feminino L 52-77
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 01/17 14:00 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Interkhim-Sdyusshor Odessa - Feminino W 76-71
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 01/13 15:15 - SBK Lviv - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 62-46
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 01/11 15:00 - Frankivsk - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 72-58
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 12/21 15:00 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Chayka Berdyansk - Feminino L 60-69
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 12/13 15:00 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Blyskavky Vinnytsia - Feminino W 72-58
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 12/13 11:45 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Blyskavky Vinnytsia - Feminino W 72-58
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 12/09 09:23 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Dynamo NPU Kiev - Feminino L 39-72
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 12/07 08:00 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Kiev Basket - Feminino L 63-73
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 12/02 09:51 - Suzirya Rivne - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 70-53
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 11/30 17:57 - Blyskavky Vinnytsia - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 68-55
Ucrânia - Liga Nacional - Feminino 11/30 15:00 - Blyskavky Vinnytsia - Feminino v Kozachka Zaporozhye Feminino L 68-55
Ukraine Cup Women 11/26 13:00 - Kozachka Zaporozhye Feminino v Kiev Basket - Feminino L 58-77