T2 Diamond 11-7 Yun-Ju Lin v Zhendong Fan 3-2
Moscovo - Liga Pro 12-10,12-14,7-11 Roman Karpesh v Viacheslav Samodumov 7-9
T2 Diamond Women 07/21 12:30 Manyu Wang v Yuling Zhu 0-0
Moscovo - Liga Pro 07/21 12:30 Aleksandr Chencov v Igor Petrushin 7-11
Moscovo - Liga Pro 07/21 12:00 Kirill Abramov v Roman Karpesh 10-11
T2 Diamond 07/21 11:45 Chun Ting Wong v Xin Xu 0-0
Moscovo - Liga Pro 07/21 11:30 Aleksandr Chencov v Viacheslav Samodumov 7-9
T2 Diamond Women 07/21 11:00 Ning Ding v Miyu Kato 8-4
Moscovo - Liga Pro 07/21 11:00 Igor Petrushin v Kirill Abramov 10-7
Moscovo - Liga Pro 07/21 10:30 Roman Karpesh v Aleksandr Chencov 4-5
Moscovo - Liga Pro 07/21 10:00 Viacheslav Samodumov v Kirill Abramov 11-11
Moscovo - Liga Pro 07/21 09:30 Igor Petrushin v Roman Karpesh 11-7
Moscovo - Liga Pro 07/21 09:00 Kirill Abramov v Aleksandr Chencov 5-9
Moscovo - Liga Pro 07/21 08:15 Viacheslav Samodumov v Igor Petrushin 3-10
Moscovo - Liga Pro 07/21 07:26 Timur Mamazakirov v Igor Poletaev 10-10
Moscovo - Liga Pro 07/21 06:59 Georgiy Vahnin v Eduard Golovachev 9-6
T2 Diamond 07/21 06:15 Xin Xu v Zhendong Fan 7-8
Moscovo - Liga Pro 07/21 06:00 Timur Mamazakirov v Igor Poletaev View
T2 Diamond Women 07/21 05:30 Manyu Wang v Ning Ding 5-2
Moscovo - Liga Pro 07/21 05:30 Eduard Golovachev v Timur Mamazakirov 10-6
Moscovo - Liga Pro 07/21 05:00 Georgiy Vahnin v Igor Poletaev 6-7
T2 Diamond 07/21 04:45 Yun-Ju Lin v Chun Ting Wong 9-7
Moscovo - Liga Pro 07/21 04:30 Igor Poletaev v Eduard Golovachev 9-9
T2 Diamond Women 07/21 04:00 Yuling Zhu v Miyu Kato 11-6
Moscovo - Liga Pro 07/21 04:00 Timur Mamazakirov v Georgiy Vahnin 8-9
Moscovo - Liga Pro 07/21 03:00 Sergey Myagkov v Igor Abelmasov 8-5
Moscovo - Liga Pro 07/21 02:36 Aleksandr Scherbinin v Dmitry Balakin 5-10
Moscovo - Liga Pro 07/21 02:00 Dmitry Balakin v Stanislav Bychkov 7-8
Moscovo - Liga Pro 07/21 01:30 Igor Abelmasov v Aleksandr Scherbinin 9-6
Moscovo - Liga Pro 07/21 01:00 Sergey Myagkov v Dmitry Balakin 4-6