Challenger - Ochsenhausen 09/24 12:30 Jiri Martinko v Javier Benito 0-0
Moscovo - Liga Pro 09/24 12:00 Roman Karpesh v Aleksandr Chencov 0-0
Challenger - Ochsenhausen 09/24 11:50 Simon Soderlund v Adrian Wiecek 5-10
Moscovo - Liga Pro 09/24 11:30 Gleb Stashkovskii v Klim Viktorov 11-7
Challenger - Ochsenhausen 09/24 11:10 Francisco Sanchi v Javier Benito 1-3
Moscovo - Liga Pro 09/24 11:00 Aleksandr Shirshov v Roman Karpesh 7-11
Moscovo - Liga Pro 09/24 10:30 Aleksandr Chencov v Gleb Stashkovskii 7-7
Challenger - Ochsenhausen 09/24 10:30 Andriy Sitak v Jens Schabacker 1-3
Moscovo - Liga Pro 09/24 10:00 Klim Viktorov v Roman Karpesh 9-7
Challenger - Ochsenhausen 09/24 09:50 Adrian Wiecek v Roman Rezetka 0-3
Moscovo - Liga Pro 09/24 09:30 Aleksandr Shirshov v Aleksandr Chencov 7-8
Challenger - Ochsenhausen 09/24 09:10 Simon Soderlund v Jiri Martinko 2-3
Moscovo - Liga Pro 09/24 09:00 Roman Karpesh v Gleb Stashkovskii 10-6
Challenger - Ochsenhausen 09/24 08:30 Andriy Sitak v Francisco Sanchi 2-3
Moscovo - Liga Pro 09/24 08:15 Klim Viktorov v Aleksandr Shirshov 10-8
Challenger - Ochsenhausen 09/24 07:50 Adrian Wiecek v Jens Schabacker 1-3
Moscovo - Liga Pro 09/24 07:25 Arthur Toporkov v Sergey Khomutov 13-14
Challenger - Ochsenhausen 09/24 07:10 Jiri Martinko v Roman Rezetka 3-1
Moscovo - Liga Pro 09/24 06:55 Igor Poletaev v Oleg Bereznev 6-9
Moscovo - Liga Pro 09/24 06:30 Sergey Khomutov v Oleg Bereznev 10-7
Challenger - Ochsenhausen 09/24 06:30 Simon Soderlund v Javier Benito 10-9
Moscovo - Liga Pro 09/24 06:00 Arthur Toporkov v Igor Poletaev 9-6
Moscovo - Liga Pro 09/24 05:30 Oleg Bereznev v Arthur Toporkov 8-10
Moscovo - Liga Pro 09/24 05:00 Sergey Khomutov v Igor Poletaev 8-3
Moscovo - Liga Pro 09/24 04:30 Igor Poletaev v Oleg Bereznev 10-7
Moscovo - Liga Pro 09/24 04:00 Arthur Toporkov v Sergey Khomutov 12-10
Moscovo - Liga Pro 09/24 03:00 Roman Kozlov v Stanislav Maskaikin 9-11
Moscovo - Liga Pro 09/24 02:30 Andrey Ovchinnikov v Dmitri Razinkov 11-8
Moscovo - Liga Pro 09/24 02:00 Stanislav Maskaikin v Roman Kozlov 11-8
Moscovo - Liga Pro 09/24 01:30 Andrey Ovchinnikov v Bogdan Grebenyuk 11-10