Moscovo - Liga Pro Maksim Pronkin v Evgeny Goryunov 0-0
Moscovo - Liga Pro 02/22 12:30 Vladislav Fedorov v Yaroslav Bazhinov 9-5
Moscovo - Liga Pro 02/22 12:00 Vladimir Shirokov v Maksim Pronkin 12-13
Moscovo - Liga Pro 02/22 11:30 Vladislav Fedorov v Evgeny Goryunov 8-6
Open da Hungria - Feminino 02/22 11:15 Nina Mittelham v Kasumi Ishikawa 0-4
Moscovo - Liga Pro 02/22 11:00 Yaroslav Bazhinov v Vladimir Shirokov 4-4
Open da Hungria - Feminino 02/22 10:30 Mima Ito v Hitomi Sato 4-2
Moscovo - Liga Pro 02/22 10:30 Maksim Pronkin v Vladislav Fedorov 7-9
República Checa - Primeira Liga - Feminino 02/22 10:05 Jitka Vyvadilova v Karina Vasinova 5-7
Moscovo - Liga Pro 02/22 10:00 Evgeny Goryunov v Vladimir Shirokov 11-10
República Checa - Primeira Liga - Feminino 02/22 09:52 Andrea Jungwirthova v Lenka Pavelkova 5-10
Open da Hungria - Feminino 02/22 09:45 Ying Han v Miu Hirano 4-3
República Checa - Primeira Liga - Feminino 02/22 09:42 Jitka Vyvadilova v Tereza Ajdini 3-4
República Checa - Primeira Liga - Feminino 02/22 09:33 Vendula Tenglova v Lenka Pavelkova 11-10
República Checa - Primeira Liga - Feminino 02/22 09:30 Niamh Stricova v Karina Vasinova 9-6
Moscovo - Liga Pro 02/22 09:30 Yaroslav Bazhinov v Maksim Pronkin 10-4
República Checa - Primeira Liga - Feminino 02/22 09:12 Marketa Vondrakova v Lenka Pavelkova 7-10
República Checa - Primeira Liga - Feminino 02/22 09:07 Niamh Stricova v Tereza Ajdini 11-11
Open da Hungria - Feminino 02/22 09:00 I-Ching Cheng v Hoi Kem Doo 4-0
Moscovo - Liga Pro 02/22 09:00 Vladimir Shirokov v Vladislav Fedorov 5-8
Moscovo - Liga Pro 02/22 08:15 Evgeny Goryunov v Yaroslav Bazhinov 11-6
Moscovo - Liga Pro 02/22 07:30 Sergey Vakar v Andrey Potapkov 10-6
Moscovo - Liga Pro 02/22 07:13 Marat Dulatov v Viktor Ivanov 12-10
Moscovo - Liga Pro 02/22 06:30 Sergey Vakar v Marat Dulatov 11-8
Moscovo - Liga Pro 02/22 06:00 Andrey Potapkov v Viktor Ivanov 11-10
Moscovo - Liga Pro 02/22 05:30 Marat Dulatov v Andrey Potapkov 8-10
Moscovo - Liga Pro 02/22 05:00 Sergey Vakar v Viktor Ivanov 11-9
Moscovo - Liga Pro 02/22 04:30 Viktor Ivanov v Marat Dulatov 5-10
Moscovo - Liga Pro 02/22 04:00 Andrey Potapkov v Sergey Vakar 7-11
Moscovo - Liga Pro 02/22 03:00 Igor Smirnov v Stanislav Bychkov 8-11